Põrand

Sirgete servadega (sulundservadeta) plaadid asetada laagidele, jättes külgedele vähemalt 3mm vahed. Seina ja plaadi vahele jätta vähemalt 12mm vahe. Plaadi pikem külg asetada laagile risti. Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud. Kui ehitisel pole plaatide paigaldamise ajal katust, siis tuleb tagada drenaaz (ei tohiks materjali peale jääda seisvat vett).

Hoone esimese korruse puitpõranda paigaldamisel vahetult krundile tuleb paigaldada konstruktsiooni alumisele küljele tuuletõke, lisaks täiendav hüdroisolatsioon vahetult krundile.

Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm. Naelte vaheks plaadil võib jätta 30cm , kõigis servades 15cm. Põranda tugevuse suurendamiseks võib plaate liimida laagidele, kasutades montaazliimi, mis põhineb keemilistel lahustitel. Ujuvpõranda puhul tuleb sulundiga plaadid liimida (näiteks D3 tüüpi liimiga), jättes paisumisruumiks seina ja plaadi vahel vähemalt 1cm. Lähemalt ujuvpõrandate paigaldamisest vaata siit

Alljärgnev tabel selgitab üldjoontes elamuehituses kasutatavate osb plaatide paksuse ja laagide vahe suhet ja on soovitusliku iseloomuga:

Laakide vahe (mm)400500600
Soovitatav OSB plaadi paksus (mm)15-1818-2222

Tabel ei asenda ehituslikke konstruktsioonarvutusi.

Sein

OSB plaate võib seintele monteerida nii horisontaalses kui ka vertikaatses asendis. Plaatide vahele ja uste ning akende ümber tuleb kindlasti jätta minimaalne vahe vähemalt 3mm. Soovituslik plaadi paksus seinte vooderdamiseks on 12 mm, roovituse vahe 400 mm ja 600 mm.

Seinaplaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1 ¾ ”) kuni 75 mm. Naelad lüüakse plaadi pinnale vahega 30cm ja ühendusservadesse vahega 15cm. Seinte välisservadesse iga 10cm järel. Nael ei tohi olla lähemal kui 1cm servast.

Katus

Enne katte monteerimist tuleks kontrollida karkassi (sarikate ja roovituse) sirgsust, tasasust ja otsesust. Sellest kui tasane on alus, sõltub otseselt valmiskatuse väljanägemine. Vihma käes märjaks saanud plaadid peaks laskma ennem paigaldamist korralikult ära kuivada. Mitteköetavad ruumid (pööning ja põrandaalune) peavad olema korralikult ventileeritavad. Ventilatsiooniavasid kokku ei tohi olla vähem kui 1/150 kogu horistontaalpinnast.

Еhitusplaadi pikem külg tuleb asetada sarikatele risti. Lühema külje ühendus peab toetuma sarikale. Pikema külje ühendus peab olema toestatud või ühendatud klambritega. Sirgete servadega (sulundservata) plaatide vahele peab jätma minimaalselt 3mm vahe. Plaat peab toetuma vähemalt kahele sarikale, ühenduskohad toestatud.

Kui katuse konstruktsioonis on ette nähtud toruavad, tuleb kattet nihutada neist vähemalt 12mm eemale.

Katusel töötamisel tuleb jälgida kõrgel töötamise ohutusnõudeid.

Kronopol OSB plaatide kinnitamiseks tuleb kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm. Naelad lüüakse 30cm vahega sarikatele ja iga 15cm järel plaatide servades. Naela kaugus servast ei tohi jääda alla 1cm.

Alljärgnev tabel näitab soovituslikku katuse sarikate vahe ja plaadi paksuse suhet ,

katuse kalle üle 14o:

Sarikate vahe [mm]6008001000
Soovituslik OSB plaadi paksus [mm]121518

Tabel ei asenda ehituslikke konstruktsioonarvutusi.